Jordbruksmarken är en viktig resurs som vi bör värna om. Särskilt med tanke på klimatförändringar som med största sannolikhet kommer kräva att vi i större omfattning behöver producera vår egen mat framöver. 

- Vi måste se långsiktigt. Var ska vi producera maten om man bygger igen åkrarna med byggnader. Jag tror att det material som tas fram i projektet kan stärka framtida diskussioner om jorbruksmarkens framtid, säger Karin Nalbin, ledarmot i regionstyrelsen LRF Jönköping.

Underlaget och scenarierna ska användas för att uppmärksamma hur viktig denna mark är och vad som händer om vi förstör den genom exploatering eller låter den växa igen. Förhoppningen är att detta kan ligga till grund för diskussioner kring en hållbar stadsutbyggnad och hantering av stadsnära jordbruksmark.

Syftet med projektet är att visa hur vi genom att minska exploatering och igenväxning av vår tillgängliga jordbruksmark kan utveckla ett rikt odlingslandskap, ökad biologisk mångfald och en stärkt livsmedelsförsörjning.

I projektet medverkar Jönköpings länsmuseum, Lantbrukarnas riksförbund, Jönköpings kommun och Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Läs mer om projektet på https://utveckling.rjl.se/vad-pagar/jordbruksmarkens-framtid/