- Idag importerar vi stora mängder livsmedel, men det kanske inte kommer att vara möjligt i en framtida värld påverkad av klimatförändringar och med brist på billig fossil energi. Vi har därför ett ansvar för att inte förstöra den jord där livsmedel kan produceras, säger Klas Uvebrant, LRF Värnamo kommungrupp.

Debatten handlade om Värnamo ska exploatera eller skydda sin åkermark, och var ett samarrangemang av LRF kommungrupp och Naturskyddsföreningen i Värnamo. I panelen fanns lokala politiker från samtliga partier.

Med ett quiz testade moderatorn Hans Svensson, lantbrukare från Reftele, kunskapsnivån om jordbrukets villkor på ett femtiotal deltagare.

Moderatorn Hans Svensson bjöd publiken på knapriga morötter.Moderatorn Hans Svensson bjöd publiken på knapriga morötter.

I paneldebatten deltog bland andra Anne Karlsson (SD), Gottlieb Granberg (M), Håkan Johansson (KD) och Karl-Magnus Svensson (L)I paneldebatten deltog Anne Karlsson (SD), Gottlieb Granberg (M), Håkan Johansson (KD) och Karl-Magnus Svensson (L).

– Vi kan inte fortsätta leva på att andra länder ska producera vår mat, sa Irene Oskarsson, Den goda jorden.– Vi kan inte fortsätta leva på att andra länder ska producera vår mat, sa Irene Oskarsson, Den goda jorden.