Tillsammans med Anna Carlsson, ordförande i Svenska Vallföreningen, presenterade Matrin några riktiga ahaupplevelser för de tjuotalet mjölkföretagare som deltog på beteskursen den 14 juni.

Martin Johansson har ekologisk mjölkproduktion med bete som bas till både kor och kalvar. Med anpassad kalvningssäsong utnyttjar han bättre gårdens produktion
av foder och maximerar mjölkproduktionen på bete. Med hjälp av genomtänkt betesdrift med dagliga fållbyten och uppföljning av betestillväxten kan korna producera mjölk jämnare och längre över betessäsongen. Stommen är också en av innovationsgårdarna i EU-projektet Inno4Grass.

Ta betet på allvar
- Se betet som en del av foderstaten och mät hur mycket foder det finns, förklarar Martin. 

Med en ruta av armeringsjärn på 0,25 m2 visade han hur man klipper och väger ”betesskörden”. Multiplicerar man mängden med 40 000 blir resultatet betesskörd per hektar.

- Kor kan lära sig att äta rent på betet. Många gånger ges för mycket foder i stallet för att det ska vara intressant för korna att gå ut, kor är lata! Våga beta hårdare, fortsätter Martin.

Ekonomiska fördelar
Genom att räkna intäkt per hektar istället för per djur eller per kg mjölk blir det tydligare hur man kan utnyttja en vallgård på ett lönsamt sätt.

Tidigt betessläpp är nyckel till framgång med gott och näringsrikt bete. Om betet förväxer måste skörden slås av och tas bort. Förväxt bete är inte smakligt och ger dålig avkastning.