Anebydagen är en årlig folkfest som lockar mängder av besökare till torget för att ta del av de aktiviteter som medverkande lokala aktörer, företagare och föreningar bjuder på. På plats fanns också LRF Aneby kommungrupp som visade upp det lokala lantbruket.

En jämn ström av besökare kom för att smaka på bullar, prata och hälsa på får, höns och ko.

För kommungruppen innebär dagen också viktiga kontakter med kommun och övrigt näringsliv.

- Vi är en naturlig del av näringslivet i Aneby en sådan här dag, vilket är positivt. Det gröna näringslivet är oerhört viktigt för samhället och kommunen. Inte minst märks det just nu i beredskapstider, det är många som kommer fram och vill prata om vikten av tillgång till mat och att vi ska höja vår självförsörjningsgrad i Sverige. Det är en fråga som är lätt att relatera till, säger Karl-Gustaf Fransson.