Du kommer också att vara med och utveckla LRF:s arbete inom äganderättsområdet för att möta medlemmarnas behov och nya förutsättningar i omvärlden. Exempel på arbetsområden är förvaltningsrätt, intrång från vägar, ledningar, områdesskydd, mineralbrytning och vattenskydd.

Som äganderättsexpert är du med och driver LRF:s påverkansarbete inom olika äganderättsliga frågor i de gröna näringarna. Det innebär bland annat att på ett tidigt stadium påverka lagstiftningsprocessen, delta i utredningar och besvara remisser. Du är också ett viktigt expertstöd till LRF:s regionstyrelser, övriga förtroendevalda, kommungrupper och medarbettare.

 Vi söker dig som:

  • Är jurist med kompetens och erfarenhet inom fastighetsrätt, miljörätt och/eller förvaltningsrätt.
  • Är konstruktiv, analytisk och lösningsinriktad samt har ett engagemang för att driva frågor framåt. 
  • Kan bygga och underhålla nätverk till nytta för uppdraget. 
  • Gärna ha erfarenhet av politiskt påverkansarbete. 
  • Har förståelse för arbetet i en medlemsstyrd organisation. 
  • Är öppen, lyhörd och har god kommunikationsförmåga. 
  • Är engagerad, entusiasmerande och har god samarbetsförmåga.

Ansök senast 1 augusti 2018

Tjänsten är en heltidstjänst med tillträde snarast efter september 2018. Din arbetsplats blir på något av våra kontor i Jönköping, Växjö eller Höör.

För mer information om tjänsten och arbetsuppgifterna:

Kontakta Helen Rosengren, regionchef i Skåne, Malin Engdahl regionchef i Sydost, Anna Werbitsch Arnell regionchef i Jönköping eller Thomas Bertilsson, enhetschef för äganderätt och näringspolitik, tel: 0771-573 573

Läs mer om tjänsten och ansök här