Bakom varje träd finns en skogsägare, och Småland har ca 40 000 privata skogsägare som alla är med och skapar skogens värden. Varje produkt från skogen kräver en lång kedja av företag: entreprenörer, åkare och industrier som bidrar till en omsättning i skogsbruket och skogsindustrin här med mer än 40 miljarder.

Småland har landets första regionala skogsstrategi, som ska verka för att skogen värden växer i framtiden. Nu är det dags att göra verklighet att politiska visioner!

Program:

kl 9. 00 - Studiebesök på Nydala Trä, samling kl. 08.55.
kl 11.30 - Lunch på Gummifabriken, Värnamo. Pris: XX kr (faktureras)
kl 12.30 - Skogsdebatt med riksdagspolitiker
kl. 15.00 - Avslutning med fika och mingel

Detta blir premiär för ett publikt arrangemang på Gummifabrikens största scen, det helt nybyggda auditoriet. Moderator: Carina Gerken Christiansen, LRF. Vi bjuder på för- och eftermiddagsfika. Transport till Nydala Trä och Gummifabriken ingår ej.

Anmälan:

Anmälan senast den 8 augusti till medlemsservice@lrf.se eller tel. 0771-18 08 11. Obligatoriska uppgifter vid anmälan (för fakturering av lunch): namn, e-post, telefonnummer, faktureringsadress, personnummer/org.nummer. Ange också ev. allergier och om du endast deltar delar av dagen.

Vid frågor: kontakta Peter Feurst, LRF Värnamo kommungrupp, tel: 070-373 10 45.

 

Välkommen!

 

Peter Feurst, ordförande LRF Värnamo kommungrupp

Bengt Maurd, ordförande Södra Skogsägarna Finnveden

Hans-Göran Jonsson, ordförande Värnamo kommunstyrelse