-          Här bredvid Nissan, där det är som bäst att odla vall och ha bra beten för korna tycktes en satsning på mjölkproduktion vara ett säkert kort. Denna torka ställer allt på sin spets och kräver extraordinära handlingar. Vi såg en möjlig lösning att bevattna den mark som ligger längs med Nissan och kunna få möjlighet till ensilage och bete på de bitarna. Vattna för att det ska vara lönt att köra ut gödsel, säger Anna Samuelsson.

Första steget var att få tag på en bevattningsanläggning. Olika begagnade delar köptes in från Skåne och började pusslas ihop.

-          Parallellt med det praktiska skedde det administrativa pusslet. Vi kollade upp vad som gäller och fick rekommenderat att göra en anmälan till länsstyrelsen om ett mindre uttag. Det görs digitalt, via hemsidan. Följde instruktioner och betalade in 1350 kr, vilket måste göras för att anmälan överhuvudtaget ska börja hanteras. Jag laddade ner kartor och koordinater, scannade in den gamla instruktionsboken och fyllde i uppgifter i formuläret på webben.

Från anmälan till beslut

Responsen från Länsstyrelsen var snabb från dess att anmälan skickades in. Efter telefonsamtal med ett antal följdfrågor, där Kalset Mjölk påtalade det akuta i situationen och att ett snabbt beslut vad viktigt, samt att tjänstemän inspekterat platsen, fick de besked att anmälan godkänts. Från anmälan till beslut tog det i deras fall cirka en och en halv vecka.

-          Upplevelsen är att vi på det stora taget är nöjda med Länsstyrelsens arbete. I och med det akuta läget vi nu står inför hade jag gärna sett ett ännu mer proaktivt förhållningssätt för att underlätta och snabba upp processen ytterligare. Ett sätt vore att kunna ge ett preliminärt klartecken om att köra igång medan de administrativa kvarnarna maler.

Som det är nu finns inte rådet att vara ute i god tid med ansökan. Nu måste vi vara flexibla och handlingskraftiga. Som företagare behöver vi veta att vi har myndigheter som hejar på och litar på oss. Föra dialog medan vi agerar. Vi kan inte passivt vänta -  varken på tillstånd eller regn.    

Exempel på mindre vattenverksamheter som behöver anmälas till länsstyrelsen:

  • Bortledande av högst 600 kubikmeter ytvatten per dygn från ett vattendrag, dock högst 100 000 kubikmeter per år
  • Bortledande av högst 1 000 kubikmeter ytvatten per dygn från ett annat vattenområde än vattendrag, dock högst 200 000 kubikmeter per år

För större insatser krävs tillstånd med en mer omfattande ansökningprocess.

Här kan du läsa mer om hur du anmäler vattenverksamhet! (länsstyrelsens hemsida)

Undantag

Det finns också en del undantag för anmälnings- och tillståndsplikten. Några exempel på sådana undantag är:

  • Vattenverksamheter där det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Det är du som verksamhetsutövare som har ansvaret att visa om denna undantagsmöjlighet kan användas. Om skador skulle uppkomma på allmänna eller enskilda intressen kan länsstyrelsen komma att vidta tillsynsåtgärder och ställa krav på rättelse. Detta undantag gäller inte markavvattning.
  • Vattentäkt för en- eller tvåfamiljsfastighets eller jordbruksfastighets husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning. Samtliga undantag och en komplett lista över vattenverksamheter som kan anmälas hittar du också på länsstyrelsens hemsida.

Kontakt länsstyrelsen Jönköpings län: Olof Enghag, naturvårdshandläggare, tel: 010-223 65 28.