Använd etablerade aktörer på marknaden när du köper foder

LRF i Jönköpings län rekommenderar dig som söker eller har grovfoder/halm tillgängligt att kontakta Maskinringen, eller marknadsaktörer för foderförmedling som du anlitat tidigare och är etablerade på marknaden. För spannmål gäller de etablerade aktörerna.

Kontakt MR Höglandet: 0383-46 02 42 www.mrhoglandet.se/kontakt/var-personal

 

Jordbruksverket om import av grovfoder

På Jordbruksverkets hemsida finns information om regelverket för införsel av grovfoder på grund av rådande foderbrist:
Inom EU (och Norge) är det fri handel av foder. För att föra in foder från ett annat land krävs bland annat att du är registrerad foderföretagare hos Jordbruksverket. Du kan kontrollera att så är fallet genom foderföretagarregistret. Fodret måste komma från en anläggning som är en registrerad foderanläggning i det aktuella landet, det vill säga den utländska leverantören ska kunna visa att man är registrerad foderanläggning enligt EUs regelverk. Registrerade primärproducenter som för in foder till de egna djuren från annat EU-land behöver inte göra någon kompletterande anmälan om detta till Jordbruksverket. Om du för in foder från ett annat land och levererar det vidare till andra foderanläggningar krävs dock att du registrerar dig som en foderleverantör.

Fullständiga krav och regelverk hittar du här på Jordbruksverkets hemsida.

Spannmål på rot

Ett alternativ kan också vara att köpa spannmål på rot från växtodlingsgårdar och skörda den som helsäd. Det börjar dock bli bråttom att bestämma sig och göra affär, eftersom spannmålen mognar snabbt. Lantmännen lantbruk presenterar här ett kalkylexempel om hur du som köpare och säljare kan resonera vid affär med spannmål på rot och hur grödan kan värderas.