- Det är ett mycket allvarligt läge, men det finns också många konkreta åtgärder som vi bönder kan vidta för att minimera inkomstbortfallet. Till sist handlar det om att det ska finnas svensk mat på tallriken, säger Henrik Svensson, mjölkproducent och vice ordförande i LRFs regionstyrelse.

Konkreta tips till länets bönder:

 • Spara foder och skörda så mycket helsäd och träda som möjligt. Kan du så använd spannmålen till      helsäd istället.
 • Prata med grannar och kollegor, kan ni samverka med tex. maskiner för att skörda alla ytor. Undersök      samverkan också kring beten och även skogsbeten.
 • Sök dispens för trädor genom ett mail eller telefonsamtal till Länsstyrelsen. Alla som söker får      dispens.   
 • Överväg att redan nu vända till mer kraftfoderbaserad foderstat med mindre grovfoder, framförallt på      konventionella gårdar. Det finns pelletsbaserat foder som kan vara en tillfällig lösning.
 • Ta vara på all halm efter spannmål och oljeväxter genom att rulla eller fyrkantsbala, hacka inte halmen! Det är stor brist och många vill köpa. Maskinringen förmedlar gärna kontakter.
 • Lantmännen har tagit initiativ att nu räkna på prismodell för att kunna köpa helsäd på rot gårdar emellan.
 • Om du skördat helsäd med insådd och det inte grott överallt, så kan det vara aktuellt med hjälpsådd.
 • Titta på möjligheterna att använda torv eller spån istället för halm i djupströbäddar.
 • Ha fortsatt koll på dina vallar och betesmarker. De välskötta markerna klarar sig bättre i torka.
 • Kan du vänta med att slakta djur? I så fall kontakta slakteriet.
 • Ta en tidig kontakt med banken och använd dina rådgivare.
 • Glöm inte att prata med varandra! LRFs omsorgsgrupp finns tillgänglig för samtal.

Kontakt:
Henrik Svensson, LRF, Bankeryd, 070-946 46 10
Göran Pettersson, Lantmännen, Bor, 070-850 09 48