De omkring sjuttio LRF:arna på sommarfesten i Myresjö fick bland annat delta i en namntävling om vad den nya lokalavdelningen ska få för namn. Resultatet kommer att presenteras på årsmötet senare i höst. Det är också på årsmötet som det formella beslutet om sammanslagning tas.

- Bakgrunden till idén är att våra avdelningar Nävelsjö och Myresjö-Lannaskede redan idag har kört i princip alla aktiviteter ihop. I samband med en eventuell sammanslagning ville vi också erbjuda Fröderyd, som varit en vilande avdelning ett tag, att vara med redan från början och på så sätt hjälpa igång dem också, säger Christian Carlsson, ordförande i Myresjö-Lannaskede LRF.

Om sammanslagningen går igenom blir lokalavdelningen den största i region LRF Jönköpings län, med omkring 260 medlemmar.