Kommungruppen hade preparerat ett antal frågor som varje politiker skulle svara på under max en minut. Efter fikapausen ställde sedan publiken sina frågor.

Under kvällen diskuterades bland annat bredbandsutbyggnaden i kommunen och när den beräknas vara klar och hur tillgång till mat, vatten och energi ska kunna säkras i kommunen vid händelse av kris. 

- Ett sätt att uppmärksamma frågorna och att visa att det är viktiga ämnen både för oss i det gröna näringslivet och för alla kommunens invånare. Stad och land behöver varandra, säger Harald Karlsson, ordförande i kommungruppen.

Kommungruppens frågor till politikerna: 

1. Bredbandsutbyggnad – Hur ser ni på den? Hur ska vi täcka de vita fläckar? När beräknar ni att utbyggnaden ska vara klar?

2. Närproducerade livsmedel i offentlig upphandling – Hur ser ni på det? Vill ni öka närproducerat i lokal upphandling? Hur ska ni göra det?

3. Vill ni behålla avgifterna i samband med vattenskyddsområden?

4. Hur ser ni på dispenser för strandnära tomter?

5. Ser ni möjligheter att öka samarbetet mellan kommunerna när det gäller ex. barnomsorg, utbildning och sophantering?

6. Om det blir en krissituation i Nässjö kommun och vi behöver mat, vatten och energi – Hur löser ni det?

7. Hur ser ni på att behålla och utveckla service på landsbygden som också ger kommunala arbetstillfällen?

Läs mer från utfrågningen i Smålands Dagblad (obs:betalvägg)