Anders Friberg är ordförande LRF Jönköping och en av initiativtagarna till att samla gruppen.

-          Det har varit en väldig styrka att hela sommaren regelbundet kunna samla branscherna och skapa oss en enad bild om hur läget ser ut. Tillsammans har vi då kunnat inventera behov och samordnat aktiviteter och information.

En konkret åtgärd som gruppen såg som nödvändig i augusti var att få en så korrekt lägesbild och inventering av skördebortfall och fodertillgången i regionen. Läs mer om resultatet nedan.

-          Det är en bra bredd i gruppen, och vi tar hjälp av alla bruncher och kompetenser i stället för att varje organisation ska hitta på något själv. Ett jättebra arbete där LRF Jönköping under sommaren blivit lite av pionjärer i beredskapsarbetet, säger PerÅke Nilsson från Maskinringen Höglandet.

LRF Jönköping deltar också i länsstyrelsens arbete med krisberedskap för vatten och lantbruk. Per-Åke Nilsson från MR Höglandet representerar branschen i länets krisberedskapsgrupp för brand.