I Jönköpings län finns en ”Beredskapsgrupp torka” bestående av LRF, Hushållningssällskapet, Lantmännen, Maskinringen, Växa, Arla, Scan och Sveriges nötköttsproducenter. Vi deltar också i länsstyrelsens arbete med krisberedskap för vatten och lantbruk. Svaren i enkäten kommer att användas för aktiva åtgärder och insatser i kontakter med myndigheter, banker och andra aktörer i det tuffa läge som nu råder. Vi hoppas att du hinner avvara några minuter att svara!

Klicka här för att komma till enkäten!

Vi behöver ha dina svar senast den 15 augusti.

Hälsningar, 
”Beredskapsgrupp torka” i Jönköpings län