Omkring femtio personer hade samlats för att ta del av en debattkväll i Nävelsjö Bygdegård den 23 augusti. I panelen deltog samtliga partier i Vetlanda kommunfullmäktige

Moderator var Mikael Bäckström från LRF riksförbundsstyrelse. Bredband, vägar och service på landsbygden debatterades men även skatteutjämningssystemet och vildsvinsproblematiken.