Program:

13:00 – 13:30 Jordbruksmarkens värden - John Andersson, Jordbruksverket
13:30 – 14:00 Hålla liv i stadsnära jordbruk - Anders Wästfelt, Stockholm Universitet
14:00 – 14:30 Innovativa samhällsbyggnadsprocesser som skapar delaktighet och engagemang
– Thomas Kruth, Processledare Samhällsbyggnad
14:30 – 15:00 Kaffe
15:00 – 15:30 Jordbruksmarkens framtid? – Ett regionalt perspektiv
- Linda Hassel, Länsstyrelsen i Jönköpings län
15.30 – 16.30 Paneldiskussion med fokus på de utmaningar vi står inför i Jönköpings län. Deltar
gör bland andra Rune Backlund, Regionråd, Katarina Bröms, Stadsbyggnadsdirektör i Jönköping
kommun, och David Ekbäck från Lantbrukarnas Riksförbund.

Datum: 18 oktober 2018
Tid: 13:00-16:30
Plats: Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping. Entréplan sal: Hb116
Anmälan: Till jonna.rickardsson@ju.se senast den 14 oktober. Antalet platser är begränsat så
anmäl dig gärna i tid!

Mer information hittar du i inbjudan till höger här på sidan.

Välkommen!