För sjunde året i rad ararngerades Jorden och Skogen i stan i Stadsparken i Jönköping. Under en dag visade LRF Ungdomen i Jönköping tillsammans med andra engagerade utställare inom näringens olika inriktningar barn i 4-5 klass upp lant- och skogsbruket.

Dageninhöll allt från fårklippning, provsittning av maskiner, brukskörning, älgar, mäta trädlängd, lantpussel, biodling, potatis, mjölk, kor, grisar och mycket mer.

Se fler bilder på LRF Ungdomens Facebooksida.