Det var temat när LRF Jönköping träffade länets landshövding Helena Jonsson tillsammans med ett antal tjänstemän från Länsstyrelsen för att skapa förståelse för vad som händer i våra skogar när vi har ett högt viltbetestryck.

Mötet ägde rum i skogen utanför Vaggeryd. Bland annat besöktes ett vilthägn där det samtalades kring ”konsten att se det som inte finns”.

-          Det viktigt att det finns ett långsiktigt förtroende mellan parterna - markägare, jägare och myndigheter - i viltförvaltningen, och att det finns förutsättningar och verktyg för att kunna reglera viltstammarna i förhållande till tillgången på foder i skogarna. Det för att markägare ska kunna plantera och få upp mer tall och lövträd på sina marker, vilket också har betydelse för den biologiska mångfalden i våra skogar, säger Anders Friberg, ordförande för LRF Jönköpings län.