Välkommen att träffa LRF Jönköpings län på Elmia Lantbruk 2018! Vi fins i monter: B01:28 tillsammans med LRF Konsult. 

Onsdag 24/10

tema företagande
kl. 14.00-14.30 Träffa Palle Borgström, LRFs riksförbundsordförande i montern.
kl. 14.30-15.00 Lansering av lantbruksbarometern höst 2018
(Stora Scenen, Lobby Syd). Träffa Jimmy Larsson,
segmentschef Skog och Lantbruk på LRF Konsult i
montern efteråt.

Torsdag 25/10

tema livsmedelsstrategi, internationelisering och näringspolitik
kl. 10.00 & 14.00 Hur hanterar vi torkan? Träffa LRF Konsults
affärsrådgivningschef Jakob Söderberg.
kl. 11.00 & 13.00 Reinhold Kappelmark visar upp We Effects
arbete


Fredag 26/10

tema skog och äganderätt
kl. 13.00 Prata äganderätt och juridik med Anna Treschow,
rättspolitisk expert på LRF Skogsägarna.
kl. 14.00 Träffa Per-Ola Frisell, EU-rådgivningsexpert, LRF Konsult

Dessutom:

Experter och förtroendevalda från LRF riks på plats under mässdagarna. Juridik, affärsrådgivning, mäklare från LRF Konsult.

Ta del av bra mässerbjudanden!

Delta i våra montertävlingar.

Kör radiostyrda traktorer.

Vi bjuder på äpplen från Äppledalen 

Läs mer om Elmia Lantbruk på Elmia hemsida!

Vi ses på mässan!