Det är viktigt att redan nu börja fundera och skissa på hur grovfoderproduktionen 2019 ska se ut. Ställ dig frågorna: hur mycket vall har jag och hur mycket behöver jag? Inventera, planera och agera är tre bra ledord att ha med sig just nu.

Inventera dina vallinsådder. Exakt hur utfallet kommer att bli kan vara svårbedömt nu i höst, men det är ändå viktigt att få en bild av hur det tagit sig. Fundera också över hur mycket helsäd som kan fungera i den egna djurproduktionen om vallarealen inte räcker till.

Spara bra vallar som var tänkta att brytas upp. Det kan vara bättre att ta en förstaskörd på dem och därefter bryta vallen och så en ny gröda, med eller utan insådd.

Kunskapen från inventeringen är bra att ha med dig när det är dags för beställning av vårutsäde och vallfrö inför nästa år. En tidig uppfattning om vilken typ av grödor du ska odla och hur mycket vallinsådd du kan behöva gör det enklare att få tag i rätt utsäde i rätt tid för dig.  

Vill du ha mer tips och råd i ämnet? Kontakta din rådgivning för mer information.