Kaffeserveringen är ett populärt utflyktsmål. Under de två veckor man höll öppet sommaren 2018 tog de totalt emot över 3300 besökare. 

Här samlas också många lokala ideella krafter! I lördags träffades de omkring trettio personer som varit med och hjälpt till. Då beslutas också att skänka inte mindre än 10 000 kr av överskottet till LRFs biståndsorganisation We Effect.

We Effect arbetar för att minska fattigdom och orättvisor genom ett hållbart och jämställt jordbruk. Fokus är stöd till småskaliga bönder för att de ska utveckla ett hållbart jordbruk och kunna skaffa sig ett värdigt boende. De arbetar också för alla människors rätt till mark och en hållbar miljö i ekologisk balans. 

Läs mer om We Effect och hur du kan vara med och bidra!