I dag hörs det många tankar om vad som är svenskt och vad som gör Sverige till Sverige. För mig är det självklart att det är folkrörelsearbetet som skapat Sveriges välstånd och som lyfte landet ur fattigdom. Det var det gemensamma arbetet mot samma mål i olika sammanhang, till exempel inom frikyrkorörelse, fackföreningar, idrott, politiska partier och inte minst LRF. Alla har jobbat för att förbättra tillvaron för sig själva och kommande generationer!

Det skapades kooperativa företag inom svenskt lantbruk för att bli en stark röst mot marknaden och politiken, men hur går vi vidare?  Vi kan inte leva på det som varit. Med tiden ändras förutsättningarna och synen på olika typer av samarbeten. Hur ser ungdomen på hur vi skall bygga ett starkt LRF för framtiden? Det finns många frågor och funderingar att tänka till på - och detta skall vi göra i folkrörelsedialogen.

På stämman i våras togs beslut om att jobba med detta och nu vill vi ha in synpunkter och tankar kring hur LRF kan bli en modern folkrörelse. I regionerna kommer det finnas möjlighet att komma med i olika forum för att tänka till och framföra åsikter om folkrörelsearbetet. Jag vill uppmana till att ge utrymme för detta och skapa mötesplatser så alla får möjlighet att tycka till.

Jag tror på ett starkt LRF även i framtiden! Men de kommande 100 åren kanske inte kommer att se exakt likadana ut som de 100 första.

/Patrik Jönsson, regionstyrelsen, LRF Jönköpings län