I dessa grupper ingår nio så kallade pilotföretag. Deras uppgift är, att i egenskap av att vara ett företag i framkanten, visa sina lösningar eller sina utvecklingstankar. Dessa nio företag har dessutom lämnat material till en databas som gör det möjligt att jämföra svensk mjölkproduktion med Europas. Jämförelse har gjorts både på produktionsekonomi och på resurseffektivitet.

Eurodairy – dra nytta av Europas samlade kompetens

Euro Dairy, den europeiska satsningen, har en liknande stomme som Konkurrenskraftig Mjölk, med erfagrupper och pilotföretag i totalt 14 europeiska länder, på samma vis som i Sverige. Dessutom arrangeras återkommande webbinarium i ämnen som alla länder kan vara intresserade av. Det arrangerar också konferenser i olika aktuella ämnen där pilotföretagare kan delta. I oktober åker fyra svenska lantbrukare till England på en konferens som handlar om fodereffektivitet.

Webbinarium 23 oktober: The role of forages as protein sources in dairy systems eller Vallfodrets roll som proteinkälla  med Elisabet Nadeau från SLU, Skara. Elisabet kommer bland annat presentera strategin som EuroDairy pilotföretagaren, Per Larsson, använder för utnyttjande av foder som en effektiv proteinkälla för sin ekologiska mjölkbesättning.

Samtliga webbinarium finns listade på Euro Dairys hemsida, https://eurodairy.eu/  Webbinarierna är på engelska och öppna för alla att anmäla sig till, det går också att se dem i efterhand.

Mjölkbilsbrev kommer med nyheter från rådgivning och forskning

Rådgivningsföretag och andra organisationer deltar också på de aktiviteter som arrangeras i projekten. Genom dessa och även genom de mjölkbilsbrev som levereras till dig som producent i  Jönköpings- och Västra Götalands län, vill vi redovisa erfarenheter och kunskaper från  satsningen. I år har hittills två nyhetsbrev skickats ut, håll utkik efter nästa!

Frågor om satsningen

Pernilla Salevid
projekledare
e-post: pernilla.salevid@lrfkonsult.se
tel: 049413522

Om Konkurrenskraftig Mjölk / Eurodairy

LRF Jönköpings län driver projekten Konkurrenskraftig Mjölk 2.0 och Euro Dairy tillsammans med Växa, LRF Konsult, SLU och Stiftelsen Lantbruksforskning. Verksamhet bedrivs även Västra Götalands län.