Tid : 7 november kl. 13-16, lunch från 12.15.
Plats: Tenhults Naturbruksgymnasium

Program

12:15 Lunch + Välkomna (Refarm + Tenhults Naturbruksgymnasium)
• Gårdsfisk i Tollarp har redan byggt om sin ladugård och har lönsam produktion – Johan Ljungquist berättar (Gårdsfisk)
• Mer fisk i Jönköpings län, stämmer det med länets livsmedelsstrategi? (Region Jönköpings län och Länsstyrelsen)
• Hur långt har landbaserad fiskodling kommit i Sverige och Europa? (Refarm)
• Så här fungerar akvaponik och fiskodling på land (Jason Baily, Vattenbrukscentrum Ost)
Ca 14:30 Mingel med fiskmacka och kaffe
• Ekonomi och handbok för fiskodlare (Kimberly Berglöf, Regionförbundet Kalmar)
• Vilka regler gäller och går det att få ekonomiskt stöd? (Länsstyrelsen och Jordbruksverket)
• Kommande aktiviteter och frågestund
16.00 Avslut

Anmälan

Anmäl dig senast 31 oktober till Gösta Skoglund, som också besvarar frågor. Maila till gosta@miljolinne.se – eller ring 070-5175453. Ange om du vill ha lunch och eventuella kostönskemål. Deltagande är gratis, tack vare stöd från Jordbruksverket!

Läs mer i programmet!

Välkommen!