Välkommen till en spännande dag med både föredrag, diskussioner och fältbesök! 

Du får bland annat ta del av:

  • Hur våtmarker kan användas för minskad översvämningsrisk och underlätta vid torka
  • Processen från ansökan med handläggare och markägare
  • Våtmarksbidrag och ekonomiskt stöd
  • Hur utformning och anläggning av våtmark kan se ut
  • Fältbesök till Lövhults våtmark

Se hela programmet!

Datum: måndagen den 26 november kl. 09.00-15.00

Plats: Nässjö Träcentrum

Arrangeras av Länsstyrelsen Jönköpings län i samarbete med LRF Jönköping.

Anmäl dig här!