Palle Borgström, LRFs förbundsordförande, Mikael Bäckström och Joakim Borgs från riksförbundsstyrelsen samtalade med medlemmarna i montern var sin dag. Även experter från LRF Riks fanns på plats för att svara på frågor.

En av de som fanns med på mässan var Patrik Jönsson från regionstyrelsen.

-          Det var en positiv dag, mycket folk som rörde sig i montern och det ställdes en hel del frågor. Torkan har så klart varit ett stort samtalsämne, men även pratat om exempelvis äganderätt och folkrörelsefrågor.

Inom LRF pågår just nu en medlemsdialog för att samla in tankar och idéer från hela medlemskåren kring framtidens folkrörelse och hur LRF kan jobba framöver. I montern fick besökarna markera ett viktigt område för LRF i framtiden och utifrån det pratades det vidare och ställdes frågor för att fånga in idéer.

-          Här på mässan är det många som valt att sätta sin markör på politik och påverkan, och även engagemang kom ofta upp som en viktig punkt; att vi hittar sätt att fånga upp engagerade personer och att det finns olika sätt att engagera sig på. LRF består av många delar och alla är viktiga för helheten i organisationen.

Se mer från mässan

Filmer från mässan (med bland andra Palle Borgström, förbundsordförande,  Anders Friberg, ordförande LRF Jönköping, Patrik Jönsson från regionstyrelsen, och LRF Ungdomen finns på LRF Jönköpings Facebooksida www.facebook.com/LRFJonkoping