- Det är tydligt att markägare måste göras mer delaktiga i arbetet med att skydda värdefull natur. I Nya Komet har man hittat en bra metod för att uppnå detta, där frivillighet är en förutsättning och med utgångspunkten att det är markägaren själv som bäst känner till sin skog. Det är så det ska fungera och det är viktigt att detta nu ger resultat. Förhoppningsvis kan goda exempel inspirera fler intresserade markägare till egna initiativ för att mot ersättning skydda den egna skogen, säger
David Ekbäck som utvecklar det regionala näringspolitiska arbetet för LRF i Jönköpings län.


För mer information om:
Nya Komet
Ellen Nystedt tfn 010­2236346, e­post ellen.nystedt@lansstyrelsen.se

Degla lövskog
Johan Staaf tfn 010­223 65 20, e­post johan.staaf@lansstyrelsen.se