Stort tack till alla er som svarade på enkäten i somras! Resultaten har bland annat använts i samtal med myndigheter, medier och banker och har varit ett bra underlag för lantbrukare i olika beslut.

Men vi blickar också framåt mot 2019 och de många andra viktiga frågor vi också ska fortsätta driva. Vildsvinen har gjort sig tydligt påminda i höst, det får vi rapporter om från många håll. Vi behöver verktyg för att komma tillrätta med problematiken.

Två högprioriterade områden för vår verksamhet nästa år är vilt och äganderätt.I svaret på remissen till den regionala förvaltningsplanen för vildsvin trycker vi från LRF Jönköping tydligt på vikten av förbud av utfodring med sockerbetor. Vi ska också tydligare lyfta upp det goda ägandet. Det aktiva brukandet är inte bara viktigt för ägaren, det är ett samhällsintresse. 

Capdiskussionen är också i full gång just nu. I länet bevakar Höglandsgruppen de regionala perspektiven.

"LRF Jönköping är bärare av samhällsintresse. Vi uppfattas som trovärdiga, är proaktiva och möjlighetsorienterade. Vi tar ansvar och möter alla med respekt."Detta är värdeord som ska genomsyra vår verksamhet. Vi ska visa på nyttorna som kommer med ett lönsamt jord- och skogsbruk och en levande landsbygd för alla.

/Anders Friberg, ordförande LRF Jönköping