Behövre du komma i kontakt med oss under denna period? Kontakta Anders Friberg, ordförande LRF Jönköpings län, tel: 070-260 28 80.