Enligt Markus Svensson och Martin Carlstedt från föreningen Tillväxt och Tillsyn är receptet på framgång en dialogbaserad tillstånds- och tillsynshandläggning. Arbetssättet grundas på Rättviks kommuns arbete för att skapa ett gott företagsklimat och samtidigt främja kommunens säkerhet, kvalitets- och miljöarbete.

Under denna heldag fick deltagarna med sig många tips och
tankar på arbetssätt för att skapa samsyn och arbeta mot ett gemensamt mål.
– Mycket handlar om att skapa en arena för att de som driver
tillväxt i kommunen, det vill säga företagen, och de som jobbar för ett framgångsrikt miljö- och hållarbetsarbete ska kunna mötas. Steg ett är att träffas och samtala om hur det önskade läget ser ut. Ett positivt företagsklimat gynnar många faktorer
för en kommuns utveckling, säger Markus Svensson.

Jakob Junvik från LRFs kommungrupp i Mullsjö var en av deltagarna.
– Att företag och kommuner har en god relation och kan samverka tror jag är en viktig framgångsfaktor. Mullsjö har stigit i rankningen för gott företagsklimat under flera år genom satsningar bland annat på företagsträffar och det tycker jag
märks på dialogen. Den här dagen är ett kvitto på att vi är på rätt spår.

LRFs kommungrupper har en viktig roll i att driva viktiga frågor
för det gröna näringslivets utveckling på kommunal nivå. Exempelvis handlar det om svenska råvaror i offentlig upphandling, exploatering av jordbruksmark och fiberutbyggnad.Kompetensdagen var ett led i Kommungruppslyftet, en LRF-satsning som pågått under tre år för att stärka kommungruppernas arbete.

Martin och Markus från Tillväxt & Tillsyn

Martin Carlstedt och Markus Svensson från föreningen Tillväxt och Tillsyn.

– Kika tillsammans på hur lagar och regler tillämpas och hur företagsklimatet är i kommunen. För när man ser att man vill samma saker, känner förtroende och förståelse för varandra är det enklare att samverka och nå de gemensamma mål som är till nytta för alla, säger Markus Svensson.

Stefan Gustafsson, kommunalråd (KD) i Sävsjö, Henrik Tvarnö, kommunalråd (S) i Vetlanda och flera tjänstemän från länets kommuner medverkade också.