Träffen, som arrangerades av Aneby kommungrupp, samlade många olika aktörer. Bland annat representanter från länsstyrelsen, LRF Jönköpings län, Maskinringen, Lantmännen foder, Växa, slakten samt flera olika banker.

- Effekterna av den torra sommaren är högst aktuell för branschen fortfarande. Signalerna från medverkande aktörer är att det just nu är ganska stabilt, men det finns en oro. Foderreserverna är låga, vilket även kan ha inverkan längre fram ekonomiskt. LRF följer läget kontinuerligt, och i Beredskapsgruppen har vi bland annat skickat ut en enkät till våra medlemmar för att få en bild av behov och läge framöver, säger Anders Friberg, ordförande LRF Jönköpings län. 

Det finns möjlighet att få subventionerad rådgivning via Landsbygdsprogrammet inom likviditetsplanering, foderrådgivning eller både och av rådgivningsföretagen exempelvis Hushållningssällskapet och Växa Sverige. Det vänder sig till lantbruksföretag som bedriver jordbruksverksamhet och som brukar minst 50 hektar åker- eller betesmark eller har minst 25 djurenheter. 

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida

Ett annan medskick från mötet var gällande grundvattennivåerna. Det är nu magasinen fylls på och det är viktigt med rikligt med nederbörd för att lägga grunden inför året.

Läs mer om aktuella grundvattennivåer på SGU:s hemsida

Mötet avslutades med ett studiebesök i nybyggt dikostall.