Vad kommer du jobba med?

- Jag kommer att vara verksamhetsutvecklare för vattenfrågor i Skåne, Jönköping och Sydost. Det blir nog en hel del resande.

Vad har du gjort innan?

- Klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen i Skåne, jag är utbildad ekosystemtekniker vid Tekniska Högskolan i Lund. Jag har jobbat på SMHI med vattenfrågor, bland annat med varningssystemet för vattenflöden. Och så har jag varit vatten- och miljökonsult för företagen WSP och Ramboll.

Vad ser du mest fram emot på LRF? 

Att få möjligheten att lyfta fram all den potential landsbygden har när det gäller att se vatten i ett större perspektiv och som en resurs, inte minst när man tittar framåt mot ett framtida förändrat klimat. Men även arbeta för att öka förståelsen för de vattenfrågor som både är specifika för jord- och skogsbruk och de som är gemensamma för hela samhället och hur dessa påverkar möjligheterna att bo och verka på landsbygden.  

Vad för du på fritiden?

- Jag bor utanför Brohusslätt med min fru, vi har en dotter på snart fem år. Jag tycker om att vandra och är mycket i naturen.

Text & Foto: Linnea Nybogård