Välkommen att diskutera aktuella frågor för det gröna näringslivet och var med och påverka vad LRF ska arbeta med! På kvällens stämmomiddag medverkar bland andra Annika Unt från Mat & Media och Erik Jacobsson från Energifabriken.

Du som är vald som fullmäktigerepresentant från din lokalavdelning får kallelse och stämmohandlingar skickade till dig. Handlingarna finnas också som PDF nedan, och finns även i tryckt form på själva stämman.

Du som inte är fullmäktige anmäler dig till jonkoping@lrf.se senast den 7 mars.

På stämman behandlas 13 motioner, av vilka fem handlar om vilt och vildsvin.

 • Fungerande älgförvaltning (Voxtorp)
 • Ändra regelverkt för fällfångst av vildsvin (Voxtorp)
 • Vildsvinens skadeverkningar ( Södra Njudung)
 • Vildsvinsplågan (Kävsjö)
 • DNA-test av vildsvsin (Skärstad)
 • Kampen för en miljövänlig diesel (Byarum-Bondstorp)
 • Höga nätavgifter (Mariennelund & Ingatorp)
 • Hållbar representation (Voxtorp)
 • Användandet av råttgift, Rodenticider (Byrarum-Bondstorp)
 • Rankinglista över Sveriges kommuner (Voxtorp)
 • Jämställdhet (Skärstad)
 • Lantmäteriets monopolställning (Anebyorten)
 • Kompensation för felaktig myndighetshantering (Anebyorten)

Läs mer i stämmohandlingarna (PDF)