-      Det har fyllt på riktigt bra. De små magasinen är över normalt, medan de stora magasinen är mer åt det normala, så det fyller på. Vill man följa nivåerna kan man hålla utkik online på SGU:s hemsida.

Är faran över inför sommaren?

-      Beror helt på vädret framöver, men det vore bra med en lagom blöt sommar. Vi går dock in i våren med en ganska ok nivå! Det var värre för en månad sedan då det såg ganska dåligt ut. Hade varit tufft med den nivån och vår med grönska och värme. Mars har varit "bra"!

Är det något särskilt man som lantbrukare bör tänka på?

-      Ta lärdom av vad som var jobbigt 2018 och se till att ha reserver. Planera, säkerställ och förbered för att minska eventuella risker. 2018 kan komma att vara en normal sommar i en inte alltför snar framtid (50 år) – och då inte med de värsta klimatscenarierna – utan de mest sannolika…

Text: Annika Fransson Wetter, LRF Jönköping