Med på stämman för att ta emot priset deltod från Sävsjö kommun kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustavsson och Erika Tor Rundblad, förvaltningschef. Jönköpings kommun representerades av Ilan De Basso, kommunstyrelsens vice ordförande och Lina Ekeroth Sandqvist, kostchef på utbildningsförvaltningen.

Nomineringar:

Sävsjö kommun svarade blixtsnabbt och positivt på näringens vädjan om att inhandla svenska produkter i sina upphandlingar. Detta tycker vi bör uppmärksammas!

Kommunen var oerhört snabba på att ta ställning för svensk mat när det var som värst i torkan. Det blev ett starkt signalvärde som var väldigt betydelsefullt! Sävsjös politiker tror på sina lantbruksföretagare och den nytta vi bidrar med. Sävsjö kommun är en bra företagskommun att bo och verka i!

Tidigare hade kommunen ca 63% svenskt kött i sin upphandling, efter sommarens beslut är de nu uppe i 89 % svenskt kött. Detta visar på handlingskraft och kreativitet och att det är möjligt att genomföra snabba förändringar. Det beslut som togs i somras gäller ett år, och kommunen jobbar nu på att ta fram hur de långsiktigt ska jobba med mer svenska råvaror i den offentliga upphandlingen, vilket är väldigt positivt för framtiden.

Jönköpings kommun. Sedan flera år tillbaka har Jönköpings kommun arbetat med att ställa höga miljö- och djurskyddskrav vid sin upphandling av livsmedel. Detta har resulterat att de under 2018 har serverat ca 90 % svenskt kött i sina offentliga kök.

Kommunen har en god dialog med LRFs kommungrupp i denna fråga vilket också tydligt märktes med anledning av sommarens torka. Bland annat motionerade Centerpartiet om att kommunen i sina menyer ska prioritera svenskt nötkött i större utsträckning.

Jönköpings kommun är också med i satsningen ”Vi tar ställning för svensk mat i Jönköpings län” tillsammans med ett antal andra regionala mataktörer. Där står bland annat: ”Vi som lagar maten behöver lyfta våra svenska råvaror mer, våra politiker måste fästa livsmedelsfrågan högst upp på agendan. Och att du som gäst eller konsument behöver fortsätta fråga var maten kommer ifrån. Låt sommarens torka bli en väckarklocka. Ta ställning för en trygg och växande råvaruproduktion. Tillsammans får vi Jönköpings län att växa.”

Därför anser vi att Jönköpings kommun är ett god förebild på en kommun som strategiskt arbetat med upphandling av svenska råvaror.