Författaren och prisbelönte grävande journalisten Arne Müller och miljöjuristen Gunilla Högberg Björck, GBH-Miljörätt, redogjorde för hur läget är för närvarande i fråga om den koncessionsansökan som ligger hos Bergstaten.

Den 15 juni 2018 begärde Länsstyrelsen att ansökan från Tasman metals AB behövde kompletteras. Bolaget har därefter kompletterat handlingarna till Bergstaten, vilket länsstyrelsen den 8 mars 2019 lämnat nytt svar på där de avstyrkt bolagets bearbetningskoncession. Detta utfrån tre skäl 1) påverkan på miljön i Natura 2000 områden 2) Miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller inte tillräckliga krav 3) Vättern kan påverkas 

Läs mer på länsstyrelsens hemsida

Ärendet ligger nu hos Bergsstaten. LRF bevakar frågan.

Se gärna filmen framtagen av 
SNF Tranås med donationspengar av svensk-amerikan från bygden.

https://www.youtube.com/watch?v=j6EO5J8YSME&t=2s