-Det ger direkta effekter för lantbruket och bonden men givetvis också effekter för oss som konsumenter. 

Många har sett över situationen och anpassat verksamheten för att klara säsongens behov, men det har kostat på. Kostnadsläget för att köpa kompletterande foder är högt och reservlagren som annars kan finnas kvar är i år fullt använda, säger Anders Friberg, ordförande LRF Jönköpings län.

För att återställa lönsamhet och framtidstro behöver lantbruksföretagarna i länet nu en säsong med bra förhållanden. Det är viktigt med ett bra skördeår, goda vattennivåer och ett tidigt betessläpp.
-På gårdsnivå gör lantbrukarna vad de kan för att reda ut situationen. Nu hoppas vi på fina förutsättningar under året, annars kommer det att synas i butikshyllorna, säger Anders.

De allt ökande vildsvinsskadorna påverkar också lönsamheten. Enkätresultaten visar att  över 80 % av lantbrukarna har skador på skördearealer från vildsvin. Omkring 12 % har skador på en femtedel av sin areal eller mer.

Enkäten i korthet:

  • 70 % har tappat i snitt 50 % av sitt årliga grovfoderbehov i förhållande till ett normal år. Endast 18 % har skördat mellan 70-100% av sitt årliga grovfoderbehov i förhållande till ett normalår.
  • 73 % har svarat att de klarar av sin likviditet under första halvåret 2019. Resterande bedömer att de behöver göra särskilda insatser framöver för att klara likviditeten.
  • Över 80 % har svarat att de har skador på skördearealer från vildsvin. Omkring 12 % har svarat att de har skador på 20 % av arealerna eller mer.

Beredskapsgrupp Torka i Jönköpings län består av LRF, Hushållningssällskapet, Lantmännen, Maskinringen, Växa, Arla, Scan och köttklubben i Jönköpings län.

För mer information kontakta: 

Anders Friberg, Regionordförande LRF, tel: 070-260 28 80

Frida Carlsson, VD Hushållningssällskapet Jönköping, tel: 0708-290976

Nilla Henning, Produktionsrådgivare Växa Sverige, tel: 076-109 08 37