Förhoppningen är att betesförmedlingen bidrar till att nå miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap”. Betesförmedlingen fungerar så att du fyller i en anmälan på länkarna nedan. Sedan publiceras dina kontaktuppgifter och intresserade kan kontakta dig. Länsstyrelsen ansvarar inte för markens eller betesdjurens skick. Tjänsten är kostnadsfri.

Mer information om betesförmedlingen hittar du på länsstyrelsens hemsida:

https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/lantbruk-och-landsbygd/jordbruk-och-djurhallning/djurhallning/betesformedling.html