Minskande mjölkproduktion, låg skörd och lägre mjölkpris sänkte produktionsvärdet

Det reala produktionsvärdet sjönk med 100 miljoner eller 6 procent under 2018. Det hamnade ändå 4 procent högre än basåren 2010-2014 vilket är över riksgenomsnittet.

Den kraftiga minskningen av produktionsvärdet beror främst på ett lägre pris och minskad produktion för mjölk och på låg skörd av spannmål.

Torkan är huvudorsaken till en låga skörden men när det gäller minskningen av mjölken är det även andra faktorer som spelar in. Mervärdet för ekologiska produkter minskade också kraftigt 2018 och det främst till följd av torkan som medfört låg skörd av ekologisk spannmål.

- Fjolårets torra säsong har satt sina spår hos många lantbrukare. Nu hoppas vi på ett bra skördeår 2019 med goda förutsättningar för att komma tillbaka till normala produktionsmängder. För att ytterligare stimulera tillväxt av livsmedelsproduktion i länet är det viktigt att den regionala livsmedelsstrategin kommer igång med konkret arbete. Jönköpings län har goda förutsättningar att producera livsmedel till toppkvalitet, säger Karin Nalbin från regionsstyrelsen i LRF Jönköpings län.

 

Hur ser det ut i andra län? Här finns rapport från Kalmar, Kronoberg och Blekinge.

För frågor kontakta Jan Lorentzon, analytiker marknad, LRF jan.lorentzson@lrf.se