Det har varit ett väldigt stort intresse när jag har träffat medlemmar och pratat om bevattningsanläggningar och vattenuttag både i yt- och grundvatten, samt även de praktiska utmaningar som följer med detta. Det är viktigt att inte enbart diskutera tillgången på vatten utan även hur man ska kunna distribuera det över sina grödor.

Regionens ofta uppbrutna odlingslandskap med mycket vallodling kan också på många platser göra det svårt att få till en effektiv och kostnadsmässigt gångbar bevattning. Det gör att vi i delar av regionen kanske bör titta lite extra på andra möjligheter till anpassning än traditionell bevattning.

Detta skulle till exempel kunna vara en mer aktiv reglering av dräneringssystemen där man vid behov kvarhåller vatten i marken och på så sätt vattnar underifrån eller att helt enkelt titta på mer torktåliga vallblandningar. Jag tror också att det är viktigt att inte lägga allt fokus på en enda lösning utan även tillåta oss att bli kreativa och kanske också försöka utveckla lönsamheten på lång sikt i samband med anpassningen till mer frekventa torrsomrar.

Har du funderingar kring torka, bevattning, klimatförändringar eller andra vattenfrågor får du gärna höra av dig till mig.  

Den som vill följa hur det ser ut med grundvattennivåerna inför sommaren kan besöka Sveriges geologiska undersöknings hemsida:  https://www.sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/

/ Henrik Djerv
Verksamhetsutveckalare vatten
LRF Jönköping, Sydost och Skåne