Viljan att sänka eller säkra kostnaderna genom att köpa nationellt eller lokalt producerade biodrivmedel driver intresset för förnybara drivmedel hos många LRF-medlemmar. En annan drivkraft är de positiva miljöeffekterna i företagandet. Här kan du läsa mer om LRF och biodrivmedel.

En omställning till mer förnybart i de gröna näringarna skulle bidra mycket positivt till energi-och klimatmålen. 

Det finns flera förnybara bränslen på marknaden, som lantbrukare behöver man inte vara rädd för att de ska ta ”slut”. Men en grundläggande förutsättning är konkurrenskraftiga villkor. Att vara beroende av fossila bränslen är också en stor sårbarhet för Sverige, och en omställning från fossilt till mer förnybart ökar de gröna näringarnas och samhällets motståndskraft.

Vad kan jag göra?

  • Ett första steg kan vara att ta kontakt med din drivmedelsleverantör för att få veta mer om utbudet i ditt område och din traktortillverkare/återförsäljare för information om vad som fungerar för just ditt märke och modell och vad som passar i din verksamhet. Vad som rekommenderas kan skilja sig åt.

  • En kurs i exempelvis sparsam körning är ytterligare ett sätt som visat sig vara effektivt för att komma igång med arbetet med att minska energianvändningen och utsläppen. Du kan anmäla intresse för deltagande redan idag på Jordbruksverkets hemsida.

  • Du kan dessutom läsa mer i rapporten ”Kartläggning av förnybara drivmedel” där LRF låtit RISE (tidigare JTI) göra en översikt bland bränslen, skatter, fordon, lagring och utsläpp av växthusgaser som en gårdsguide för den som är intresserad av förnybara drivmedel. 

Några av dessa, och många fler, tips fick deltagarna under seminariet ”Klimat, biodrivmedel och innovationer i de gröna näringarna”, anordnat av LRF Jönköpings län och Klimatrådet i Jönköpings län i slutet av mars. Ett trettiotal lantbrukare lyssnade och samtalade med representanter från Jordbruksverket, LRF, Linköpings universitet, Energifabriken, RISE och Fundins Olja. 

Seminariet arrangerades som ett led i LRF Jönköpings läns klimatutmaning att 50 procent av LRFs företagarmedlemmar kör på 50 procent förnybart bränsle redan år 2020.