• Hela Sveriges jordbruk och trädgårdsodling påverkades av det extrema vädret sommaren 2018.
  • Enskilda jordbrukare har gjort stora anpassningsåtgärder som mildrat effekterna.
  • Erfarenheterna som gjordes under sommaren 2018 kan utnyttjas i liknande situationer i framtiden. Lönsamma företag ger motståndskraft mot extrema händelser.

Rapporten i sin helhet finns på Jordbruksverkets hemsida