Skogen är svaret på många av våra framtidsutmaningar. 70 procent av landets yta täcks av skog som hållbart förvaltas av mer än 300 000 skogsägare. Det finns en enorm potential att förbättra och utveckla skogens alla värden och alla de saker vi kan göra av träd.

Smålands trästrategier har funnits några år men skogsstrategierna fastställdes förra året. Jag ser fram emot att driva detta arbete vidare. Jag har en bakgrund som skogsforskare, men de senaste åren har jag jobbat med utbildning och utvecklingsprojekt inom industri. Nu är det full fart framåt för att gasa på de verksamheter som är i gång och att starta nya projekt. Det finns ett stort engagemang och stora förväntningar hos alla inblandade.

Projekt om mångbruksnätverk

Ett av dessa projekt handlar om att organisera ett mångbruks- nätverk inom småskalig träförädling, turism, jakt och fiske samt skogens mat. Det finns många som driver olika verksamheter vid sidan av traditionellt skogsbruk. Genom nätverket ska du kunna dela kunskaper och skaffa dig nya förmågor att utveckla din verksamhet. Med start i Småland ska nätverket på sikt omfatta hela landet.

Just nu arbetar jag tillsammans med LRF och Erik Hjärtfors med en ansökan om finansiering för att dra i gång verksamheten.

Här kan du läsa mer om den småländska skogsstrategin och de olika satsningar som gjorts hittills. 

/ Magnus Hellgren

Samordnare för skogs- och trästrategierna i Småland.