Från slutet av april har Södra och Skogsstyrelsen kontinuerlig övervakning. Enligt rapport från övervakningsfällor för granbarkborre hade svärmningen börjat när fällorna
tömdes den 22 april.

– Ge dig ut i skog och mark, titta på dina träd och håll utkik efter angrepp. Titta på stammen och vid roten, syns det ett brunt pulver är trädet angripet och måste avverkas, säger Helene Lantz, verksamhetsutvecklare skog och
vilt, LRF Jönköpings län.

Du kan följa svärmningsprognoserna
i ditt område på Skogsstyrelsens hemsida.