EU logga rätt.jpg

–Projektet handlar om att öka andelen lövträd i olika successionsstadier i landskapet. Mycket talar för att det finns ett stort behov av fler lövskogar och en fortsatt ökadlövinblandning i blandbestånd och kantzoner. Det behövs inte minst för att stärka skogens förmåga att stå emot klimatförändringarna med intensivare torka, bränder, insekts-angrepp och rotröta.

–För en lyckad satsning på löv är förutsättningen att skogsföretagare kan se lönsamhet och affärsmöjligheter. En viktig del i projektet är därför att öka kunskapen om hur lövskog kan skötas och förädlas för ett ökat värde.

Vad händer nu?

–Fem projektområden kommer att utses i Småland där skogsdagar och workshops kommer att arrangeras under kommande år med olika teman kopplade till lövskog, som till exempel vilt, klimat, ekonomi och mångbruk.

–Jag tror att tiden är mogenför att fler skogsägare ska se fördelarna med lövträd och hur intressant det är att prova nya trädslag och metoder. Så jag hoppas på ett stort deltagande i projektets aktiviteter.

Vill du veta mer? Kontakta Simon Jonegård, tel: 070-206 86 62, simon.jonegard@lrf.se.

Lövsuccé ägs och drivs i Småland av LRF i samverkan med Skogsstyrelsen, länsstyrelser och andra aktörer med medel från Skogsstyrelsen.