Som regionchef har du det övergripande operativa ansvaret för verksamhet, personal och ekonomi. Du ska också, i samspel med de förtroendevalda i regionstyrelserna, driva och fortsatt utveckla våra betydelsefulla nätverk med myndigheter, organisationer och företag i regionen. I rollen krävs både strategisk förmåga och ett helhetsperspektiv.

LRF Sydost omfattar Kalmar, Kronobergs och Blekinge län och LRF Jönköping Jönköpings län. Regionerna har totalt 24 700 medlemmar, 2 regionstyrelser, 38 kommungrupper samt 191 lokalavdelningar.

Senaste ansökningsdag är 1 juni 2019.

Läs mer om tjänsten här!

Anna Werbitsch Arnell arbetar fram till den 14 juni,  därefter går Helene Rosengren, regionchef LRF Skåne in som t.f. regionchef under en övergångsperiod.