- Vi hade många trevliga möten med intresserade besökare i montern. Dagarna andades verkligen framtidstro för skogen. Extra roligt är det när besökare kommer fram och berättar att de är nya skogsägare och att de gått med i LRF, säger Helene Lantz, verksamhetsutvecklare skog och vilt, LRF Jönköping.

Många besökare passade också på att ställa frågor till LRFs experter och förtroendevalda. Bland annat diskuteras minerallagen, äganderätt, och skog- och vilt.

Testade sina skogskunskaper

I montern serverades saft, kaffe och inte minst de mycket uppskattade kolbullarna. Ca 270 personer stannade till för att testa sina skogskunskaper i vårt skogsquiz  och gissa rätt trädslag. 

Ingatorpsgänget stod för de goda kolbullarna

En av utmaningarna i montern bestod i att urskilja de viktiga trädslagen för biologisk mångfald - som för dagen inte hade några löv. Här fanns Rönn, Asp, Sälg, Ek samt trädslaget Al som fanns med som en joker i leken och försvårade provet. Många gissade, men de som klarade hela utmaningen var endast tretton stycken.

Lars Johansson och Fredrik Miller var två av de tretton personer som kalrade trädslagsutmaningen. Margareta Malmquist, LRF Södermandland, var kontrollant