- Jag ser mycket fram emot att börja som regionchef i Sydost och Jönköping. I denna nya roll fortsätter jag jobba för de gröna näringarna, något jag brinner för, men nu från ett nytt perspektiv. De gröna näringarna har en allt viktigare roll i ett hållbart samhälle.  LRFs roll är verkligen betydelsefull i att lyfta fram detta, och att jobba för goda villkor för företagen inom den gröna sektorn. Jag är glad och förväntansfull inför att få jobba tillsammans med er alla inom LRF, säger Karin Eickhoff.

Karin är 58 år, utbildad jägmästare och bor i Jönköping. Hon har tidigare arbetat med skogsfrågor hos SkogForsk och med skoglig driftsekonomi i SLAs Analysgrupp. Hon har även varit VD för Hushållningssällskapet i Jönköping. Sedan 2009 har Karin jobbat vid Jordbruksverket som regionchef för distriktsveterinärerna och det senaste året som affärs- och verksamhetsutvecklingschef för distriktsveterinärerna.

- Med Karin får vi en erfaren ledare med goda kunskaper om det gröna företagandet, vilket ger henne utmärkta förutsättningar när hon tar sig an rollen som regionchef och det utvecklingsarbete som vi startat i regionerna Sydost och Jönköping, säger Mona Holmsten, avdelningschef för Medlem och Organisation.

För mer information kontakta Mona.Holmsten@lrf.se.