- Det är viktigt att de som jobbar på myndigheter i alla olika roller får se och ta del av hur det ser ut i verkligheten, och hur komplext det kan vara, säger Karin Nalbin från regionstyrelsen som i veckan tog emot  Jordbruksverkets IT-systemutvecklingsenhet på studiebesök.

Besöket började med ett besök och presentation av gården, innan gruppen åkte vidare och tittade på olika betes- och åkermark, och jämförde kartor med verkligheten. 

Inom ett staketområde fanns det områden för allmänna värden, särskilda värden och sådant som inte är stödberättigat. På andra sidan grusvägen från betesmarken tittade de också på åkermark med spannmål och vall.

Glada och imponerade!

- Vi kan nog samstämmigt säga att vi är oerhört glada och imponerade över det jobb du och alla andra lantbrukare gör för att vi ska få mat på borden och att ni håller våra betesmarker öppna med mera, säger Karin Sandell, designer på enheten. 

Fler röster från besöket:

”Det var nyttigt att få en anknytning till verkligheten”

”Otroligt hur mycket tid de spenderar på det de gör, de är ju aldrig lediga.”

”Det är så lång bort ifrån vad vi gör!”

”Jag blir pepp, även om det är återkrav jag jobbar med.”

”Det är inte bara att gå ut och så lite frön...”