För att få upp frågan till diskussion och visa vad de boende i området är utsatta för, bjöd LRF Jönköping och Sydost in till en politikerträff. Träffens syfte var att öka förståelsen och också för att ge förslag på möjliga lösningar.

Dagen började i Högarps by, Vetlanda  ett kulturreservat som är beläget i mitten av ett av de områden som fått undersökningstillstånd. Där fick deltagarna Monica Haider (S) (Kronoberg), Johanna Haraldsson (s) (Jönköping), Per Schöldberg (c) (Kronoberg), Jan R  Andersson (M) (Kalmar) ta del av den kultur- och naturmiljö som är specifik för det småländska höglandet. Och också en typsik bild av de områden som ligger under undersökningstillstånd.

Undersökningstillstånden som nu beviljats ger företaget Rolling Roads Resources LTD möjligheten att fritt få undersöka mark och berggrund på områden vilka ägs av privata markägare. Det här är första steget för att etablera en gruva. Det är över 50 000 ha mark som nu har ett undersökningstillstånd. Och där igenom är det många markägare och boende som är drabbade. Många känner till att deras mark och boende ingår inom ett undersökningstillstånd, men långt ifrån alla.

Komplicerad process och oro hos markägare

Markägarna Maja Olausson och Carl Abelin samt lokalavdelningsordförande Lars -Gunnar Jonsson lyfte frågan ur ett personligt perspektiv om hur ett undersökningstillstånd har påverkat dem och sina familjer. Samt hur de har bemötts av myndigheterna Bergsstaten och Förvaltningsrätten.

- Hela processen i sig är väldigt komplicerad och många markägare känner sig utanför då man inte har mycket att säga till om. Alla de frågor som kommer upp är det också svårt att få svar på. Just nu så lever man i en tomhet då man inte vet vad som ska hända. Ska man utveckla sin verksamhet och investera? Eller vågar man verkligen det? säger Lars-Gunnar Jonsson, markägare i området.

Vill ha översyn av lagstiftningen

- LRF vill få till en översyn av lagstiftningen och helst att det inte ska vara någon specifik prövning för minerallagstiftningen, utan att den ska bedömas precis som annan verksamhet som räknas som miljöfarlig verksamhet, säer Åsa Hill, jurist och expert LRF riks.

Under dagen fick deltagarna också lyssna och prata med bland andra Håkan Lundgren, ordförande i LRF Sydost, som berättade om problematiken med den befintliga minerallagstiftningen. Carin Hoflund, verksamhetsutvecklare LRF Jönköping & Sydost, visade hur det går till från ett undersökningstillstånd till gruva. På en tidslinje presenterades hur arbetet har sett ut både för de fem områden som fick undersökningstillstånd i Småland under våren 2019 men även Norra Kärr i Gränna där processen pågått betydligt längre.

- Det var många givande diskussioner och samtal under dagen. Politikerna fick mycket ny kunskap och nya insikter av vad som inte fungerar och behöver förbättras. De lovade även att ta med sig många av frågor vidare i sitt arbete, säger Carin Hoflund.