Djurskötare, lantbruk (Stora Segerstad)

Utbildningen riktar sig till dig som planerar ett yrkesliv inom lantbruk, som anställd eller som egen företagare inom mjölk, kött eller svinproduktion. Innehållet ger dig kunskaper och erfarenheter kring vanligt förekommande arbetsuppgifter vid ett lantbruk. 

Kursstart sker 24/2 2020.
Sista ansökningsdag den 16 december 2019.

Här hittar du mer information om utbildningen och dess innehåll: https://www.rjl.se/StoraSegerstadnaturbrukscentrum/utbildningar/vuxenutbildningar-lantbruk/djurskotare-lantbruk/

Skogsmaskinförare (Stora Segerstad)

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper inom skogsbruk och specialiserade kunskaper inom skogsmaskinkörning. Den riktar sig till dig som vill arbeta som skotarförare och / eller skördarförare inom det moderna skogsbruket. 

Kursstart sker 24/2 2020.
Sista ansökningsdag den 16 december 2019.

Här hittar du mer information om utbildningen och dess innehåll: https://www.rjl.se/StoraSegerstadnaturbrukscentrum/utbildningar/vuxenutbildningar-skog/skogsmaskinforare-vuxna/

Trädgårdsutbildning anläggning/skötsel/odling, vuxenutbildning (Tenhults naturbruksgymnasium)

Utbildningen ger dig kunskap och praktiska färdigheter i hur man anlägger och sköter vackra, funktionella och hållbara utemiljöer som till exempel villaträdgårdar, parker och kyrkogårdar. Du får kunskap om odling och användning av växter, hur man skapar en bra odlingsjord, gödslar, vattnar samt färdigheter i beskärning av buskar och träd. Dessutom lär du dig att hantera olika maskiner som används i yrket där även röj- och motorsågskurs ingår.

Kursstart sker 10/2 2020
Sista ansökningsdag 10/1 2020

Här hittar du mer information om utbildningen och dess innehåll: 

https://www.rjl.se/Tenhultsnaturbruksgymnasium/Utbildningar/Vuxenutbildningar-fortbildningar-och-ovriga-kurser/yrkesvux-tradgard/

https://www.rjl.se/Tenhultsnaturbruksgymnasium/Utbildningar/Vuxenutbildningar-fortbildningar-och-ovriga-kurser/yrkesvux-tradgard/

Tipsa på andra bra länkar:

https://www.jobbagront.se/ Få inspiration om olika yrken inom det gröna näringslivet! Se filmer och hitta utbildningsvägar till ditt drömyrke. 

https://www.naturbruk.se/lantbruk/vuxenutbildning/ Här hittar du tips på fler utbildningar på skolor runt om i hela landet.

_________________________________________________________

Jobb och utbildningsvägar inom det gröna näringslivet lyftes på Jobbmässan 2019 

LRF Jönköpings län fanns på plats den 15/10 för att berätta om det gröna näringslivets möjligheter när Jobbmässan i Jönköping anordnades för fjärde gången. Flera tusen besökare minglade med utställande företag. Då lyftes bland annat vuxenutbildningarna upp som ett exempel på möjlighet för att söka sig till branschen.

På plats fanns också  projektet Mer mat fler jobb bidrar till en starkare matproduktion i Sverige. Målet är att företag inom hela livsmedelskedjan, från jordbruk till förädling, lättare ska kunna växa och anställa – och därigenom producera mer mat. Projektet gör verkstad av livsmedelsstrategin och är ett samarbete mellan Lantbrukarnas riksförbund – inklusive projekten Nya Nätverk och Jobba Grönt –, Arbetsförmedlingen, branscherna inom livsmedelsproduktionen, Livsmedelsföretagen, Krinova, Gröna arbetsgivare. Naturbruksgymnasiernas förening är partner. 

Läs mer: https://www.lrf.se/foretagande/mer-mat--fler-jobb/om-mer-mat--fler-jobb/